fis-from-patterns-to-details

Fis – From Patterns to Details

gin_platonic Hudba 1 Comment

Také ještě nyní vzpomínáte na loňskou výpravu do světa abstrakce The Blue Quicksand Is Going Now? O této desce novozélandského producenta Olivera Perrymana jsme psali v souvislosti se změnou jeho tvůrčího směru a počínající „okupací nových teritorií“ poměrně vzdálených od prvotních drum’n‘bass nahrávek. Perryman aka Fis na novém albu svoje zvuková pole rozšiřuje do úrodných lokalit labelu Subtext, dále je kultivuje a pokračuje v pěstování sonického výkvětu, nyní ještě více inspirován okolními přírodními procesy.

From Patterns to Details je dílo, jehož koncept zůstává maximálně otevřený a široký i přes sugestivní vizuální pojetí a název. Můžeme však najít mnoho paralel: od definice života k biologickému druhu až po jednoho zástupce, vazebnost a závislost makro- i mikrostruktur, cestu od vzorců chování po jednotlivé činy, koloběh látek a s ním související určitá dějovost…  Pro samotné přiblížení alba je třeba jisté představy zúžit, to však neznamená, že nabízí jediný možný výklad. Naopak, jeho záběr předurčuje k nevyčerpatelným možnostem interpretace a hledání spojitostí v závislosti na každém posluchači. Příkladů by mohlo být nekonečně mnoho, protože příroda (nebo obecně svět) jsou nekonečně dělitelné entity, pouze nedokonale popsatelné, a ačkoliv se je můžeme snažit systemizovat, budeme narážet na limity poznání, faktor nepředvídatelnosti či neustálé proměnlivosti v čase a všepřesahující komplexnost.

Většinu z posledních uvedených charakteristik najedeme v jednotlivých skladbách. Root Collars začíná klíčit v nadějné drone substanci, doprovázené mihotajícími se třpytivými strukturami jako rosa dopadající na listy. Její vláha umožňuje další růst. V SeaPR slyšíš zpětný návrat vln způsobený jednotlivými poryvy větru. Voda se později mení v ničivý, pravidelně se točící vír, postupně nabírající sílu pohlcováním dalších částic v následující skladbě. Ticho za bouří. Fisova práce s pauzami a časté změny ve frekvenci zanechávají jenom pochybnosti. Rozkmitaná síla zvuku však potvrzuje přetrvávající živost i v rozpadu a přetváření dalších abiotických složek. Independently Together – právě tak se uvolněné kameny hroutí ve společné lavině, jako tepající beaty na erodovaném povrchu syntezátorových hornin. CMB Inna je spíše název komety nesoucí ledový prach v roji podobných těles, na chvíli ozářených táhlou září zamlžených melodií. Sieve Stack bychom mohli považovat za nezastavitelný cyklus zrodu a zániku symbolizovaný tichem a znovu regenerovaný zvukem. Nejjemnější srdeční šelest ve složitém orgánu reprodukuje závěrečná Heart Wash.

Perryman v jednom z rozhovorů potvrzuje: „Trávím hodně času tím, že přemýšlím jako součást živých systémů a jejich ekologie“. Co takové myšlení obnáší v umělecké tvorbě a zejména v případě zmiňovaného alba, snad nejlépe shrnují slova Květoslava Chvatíka v jeho díle Strukturální estetika (ani jedno ze jmen nemůže být náhoda): Myšlení v souvislostech částí a celku a jejich vzájemné odkázanosti na sebe, jejich funkčních závislostí a napětí, řídících samoregulací celků, myšlení dynamického přechodu jedněch struktur v druhé a nepřetržité restrukturace struktur nižšího řádu vlivem struktur vyššího řádu v přírodě i ve společnosti, myšlení spjatosti společenských struktur s dynamickou hierarchií významů hodnot, napětí znaku a věci, smyslu a mlčení, bytí a nicoty.“

Někteří už možná přestali číst a místo nedobrovolného filozofického semináře se dávno vydali na další výpravu – tentokrát na přírodovědnou expedici do biotopu fialového květu. ©krystufekrobin

Comments 1

  1. Pingback: Ellen Arkbro – For Organ & Brass | GIN & PLATONIC

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *