53405328_291219958241586_2340880596500217856_n

Video Premiere: Jonáš Gruska – Svitanie

gin_platonic Hudba Leave a Comment

(for English scroll down)

V naší první videopremiéře představujeme nový klip Jonáše Grusky, slovenského hudebního experimentátora, zvukového nomáda a zakladatele značky LOM, která se zaměřuje na výrobu epesních audio zařízení, vydávání alb, ale i na pořádání field recording workshopů, výstav a nehlučných koncertů. Od loňska má LOM taky svůj vlastní prostor – zvukovou laboratoř v Bratislavě – kde se tohle všechno může bezpečně odehrávat.

Ke konci minulého roku navázal Jonáš Gruska na ceněné album Spevy nahrávkou Žaburina, na níž se podvodní ceremoniály imaginárních národů potkávají s vynalézavostí Harryho Partche a ozvěnami tradiční hudby z Kambodži, Malajsie nebo Indonésie. Post-ambient generovaný mezi řádky přírodních zákonů. Underwater 2.0.

S vizuálním umělcem h5io6i54k (dále například next-level vizuály pro Genot Centre, SOfT, Amen) se teď znovu noří pod hladinu, aby spolu skrze mikroskopickou estetiku vzývali světlo na konci softwarových řas. Svitanie. Kdybyste se mě ptali na kolaborace snů (a já předpokládám, že se na tuhle otázku lidí okolo ptáte), tahle by mezi nimi určitě nechyběla.

(EN)

Our first video premiere is a new music video from Jonáš Gruska, a Slovakian music experimenter, sound nomad and founder of the LOM brand that focuses on production of snazzy audio equipment, publishing of albums, and organization of field recording workshops, exhibitions, and quiet concerts. The LOM has its own premises since last year – sound laboratory in Bratislava – where all of the above mentioned can safely take place.

At the end of the last year, Jonáš Gruska followed his highly praised album Spevy with a new recording Žaburina, where underwater ceremonies of imaginary nations meet inventiveness of Harry Partch and echoes of traditional music from Cambodia, Malaysia or Indonesia. Post-ambient generated between the lines of natural laws. Underwater 2.0.

He is diving underwater again with visual artist h5io6i54k (also responsible for next-level visuals for Genot Centre, SOfT, Ament) to invoke light through microscopic aesthetics at the end of the software algae. Svitanie. If you asked me what my dream collaborations are (and I assume you are asking people around you about this), this one would definitely be one of them. ©anhedonik (translation: dresi)

Jonáš Gruska ~ http://jonasgru.sk/

h5io6i54k ~ https://www.facebook.com/h5io6i54k/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *